De dorpsraad vergaderd in principe 4x per jaar en de vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom.

Voor 2023 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld: 

dinsdag 14 februari
dinsdag 9 mei
woensdag 5 september (was eerst 6 september)
woensdag 15 november

Vergaderingen worden altijd gehouden bij Tonvannebekker en Gemma van 19:30 tot 21:30.  

 

 

 

 

 

Wij willen graag aan elke vergadering een thema verbinden. Als u suggesties heeft, laat het ons weten. Als bestuur verdiepen wij ons dan in dit thema en vragen eventueel deskundigen om een en ander toe te lichten. Stuur uw bericht naar info@dorpsraadroggel.nl