ROGGEL BRUIST

Open Club Roggel, een samenwerkingsverband van 17 roggelse verenigingen is op 19 april 2023 aan de slag gegaan met: wat is een ideaal centrum voor het verenigingsleven in Roggel.

De aanleiding was :

-Het verenigingsleven onder de aandacht brengen
-Roggel als gemeenschap versterken
-Behoud van een levendig centrum.

Via deze pagina op Roggels Keteerke willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent dit onderwerp en de eventuele acties die ondernomen worden.

Visie document Roggel Bruist

Middels een uitgebreid visie-document (zie bijlage) heeft de stuurgroep Roggel Bruist, eind februari een gesprek gevoerd met wethouder Michel Graef en ambtelijke ondersteuning, waarna dit document ook is voorgelegd aan Burgemeester en Wethouders en daarna aan de...

Lees meer

Informatie brief maart 2024

De stuurgroep Roggel Bruist heeft de laatste maanden hard gewerkt aan een mooi plan voor Roggel; contouren voor een levendig en leefbaar centrum Roggel. Bijgevoegd treft u een artikel aan van Roggel Bruist met voorinformatie voor de inwoners van Roggel.

Lees meer