Middels een uitgebreid visie-document (zie bijlage) heeft de stuurgroep Roggel Bruist, eind februari een gesprek gevoerd met wethouder Michel Graef en ambtelijke ondersteuning, waarna dit document ook is voorgelegd aan Burgemeester en Wethouders en daarna aan de gemeenteraad. Op maandag 8 april wordt ons document besproken in de commissie sociaal waar wij een korte inspreektijd krijgen.