Vanaf 2023 gaat Dorpsraad Roggel voortaan alle activiteiten en communicatie via Roggelsketeerke publiceren!!

De dorpsraad is op de allereerste plaats een adviesorgaan

Adviesorgaan met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp en het welzijn van de inwoners van Roggel, waarbij de dorpsraad gevraagd en ongevraagd adviezen kan uitbrengen aan het gemeentebestuur van de gemeente Leudal.

Ook al gaan we in de toekomst onze informatie delen via het Roggels Keteerke, ons emailadres blijft info@dorpsraadroggel.nl

Hier kunt u altijd terecht met vragen en opmerkingen.