De Seniorenvereniging Roggel doet dit jaar mee aan de Rabo ClubSupport. En wel om een bijzondere reden: het mogelijk maken voor alle senioren om deel te nemen aan activiteiten ter bevordering van ontmoeting, welbevinden en het tegengaan van eenzaamheid.

GEEF DAAROM UW STEM AAN DE SENIORENVERENIGING ROGGEL VIA DE RABO APP IN DE PERIODE 4 OKTOBER TOT 25 OKTOBER.

Het aantal senioren groeit de komende jaren gestaag. In de gemeenschap Roggel is inmiddels 30% van de inwoners ouder dan 60 jaar. Dat heeft betekenis voor de leefomgeving en leefgewoonten, waaronder wonen, zorg, educatie, bewegen, sociale netwerken, veiligheid en mobiliteit. De Seniorenvereniging Roggel is actief met betrekking tot deze thema’s en wil graag elke inwoner de mogelijkheid bieden tot deelname aan activiteiten die het welzijn en welbevinden bevorderen. Vaak is dat vanwege mindere mobiliteit, financieel of anderzijds niet mogelijk. Mede hierom vragen wij een financiële ondersteuning van Rabo ClubSupport specifiek voor onder andere vervoer voor minder mobiele senioren en een bijdrage in de deelnamekosten voor senioren die niet de middelen hebben. Deze bijdrage komt direct ten goede aan de senior, onze medemens in de gemeenschap Roggel. De Seniorenvereniging Roggel wil niemand uitsluiten en streven naar de gelijkwaardigheid van senioren met de overige leden van de samenleving.

Wij hopen op veel support.

Met vriendelijke groet,

Vrijwilligers en Bestuur Seniorenvereniging Roggel