Eind 1900 wordt in Roggel het initiatief genomen om een fanfare op te richten. Vele ‘bestuursvergaderingen’ en bijeenkomsten verder krijgt dit idee begin 1901 vorm. Een groep van ongeveer 17 muzikanten starten met het maken van muziek. Zover bekend moet de foto een opname zijn van het 1e bestuur en andere ondersteuners. Ze is genomen in de tuin van St. Elisabeth nabij de voordeur van het klooster.