Mei is de voor de bijen en de imkers de drukste maand. Omdat er veel voedsel, honing en stuifmeel is, groeien de volken explosief. Hierdoor raken de bijenkasten te vol. Dit is vaak het begin van het zwermen van bijen. Bij dit zwermen verlaat de koningin met ongeveer de helft van de aanwezige bijen de bijenkast en gaat op zoek naar een andere plek, vaak in een boom.

Voor de imker is het zaak om dit natuurlijke zwermen te voorkomen. Men raakt dan namelijk een volk kwijt. Om deze reden helpt de imker het te grote volk bij het vinden van en nieuw onderkomen, hij plaatst een gedeelte van het te grote bijenvolk in een lege kast.

Omdat er in mei veel bloeiende planten en bomen zijn wordt er door de bijen veel honing verzameld en opgeslagen in de honingkamer. Zijn de ramen vol met honing dan worden er weer lege ramen in gehangen. De volle honingramen kunnen dan geoogst worden, dit is het zgn. honing slingeren.

Wilt U meer weten over bijen en of het houden van bijen, bezoek dan zondag 5 juni 2022 de bijenstand van de Imkervereniging Roer- en Leudal. Deze is gelegen bij het Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen. Op deze zondag is van 12.00 – 16.00 uur een imker aanwezig die graag al uw vragen zal beantwoorden.

Introductie bijenhouden

Daarnaast kunt u op deze zondagmiddag 5 juni een introductie over bijen houden bijwonen. In ruim een uurtje zal iets verteld worden over de wondere wereld van de honingbij.

Hiervoor dient u zich van tevoren via e-mail op te geven bij het secretariaat van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging afd. Roer- en Leudal imkersroerenleudal@gmail.com.

Zie ook: www.bijenhouden.nl/imker-worden