Lezing ‘Bomen’ in het kader van de wisseltentoonstelling Natura 2000 Leudal

In het beschermingsplan van Natura 2000 nemen bomen een belangrijke plaats in. Tijdens deze lezing wordt dan ook nader ingegaan op de betekenis van bomen voor ons en het milieu. De lezing wordt verzorgd door Wim Vlekken en Louis Slabbers, experts als het gaat over de kennis van bomen, en beiden verbonden aan de “Stichting Groen Weert”.

Aanvang van de lezing is op dinsdag 18 augustus 2022 om 19.30 uur in Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58 te Haelen.

Het nut van bomen

Wim Vlekken zal in zijn bijdrage vooral ingaan op het thema “Het Nut van Bomen”.
Aan bod komen vragen als :

 • welke diensten leveren bomen (en bossen) aan:
  • de mensen in steden en dorpen?
  • aan de aarde in het algemeen?
  • en hoe bereken en beprijs je kosten van ecosysteemdiensten?
 • hoe komt het dat bomen deze diensten kunnen leveren?
 • en aan welke voorwaarden moeten boomgemeenschappen voldoen om ecosysteemdiensten te kunnen leveren?
  Bomen zijn sociale wezens, maar daar wordt (uit onkunde?) veel te weinig rekening mee gehouden.

Bomen zoeken vriendjes

Louis Slabbers zal op zijn beurt ingaan op de boomgeschiedenis vanaf de  laatste ijstijd tot heden. Hij belicht de karakteristieke eigenschappen en herkomst,  maar kijkt ook naar de invloed van bomen op de mens.
Ook de boeiende geschiedenis van een bloeiende boom komt aan bod.
Aan de hand van feitenkennis en leuke wetenswaardigheden neemt hij ons mee langs miljoenen jaren bomenhistorie in een notendop. 

Zo komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • De ontwikkeling van de boom na de laatste ijstijd

Hoe heeft het bomenbestand in Nederland zich ontwikkeld na het laatste ijstijdperk, ca 10. 000 jaar geleden? De eerste boom die weer opkwam is de berk, gevolgd door dennen en sparren. Daarna kwamen snel genoeg de eiken, en de beuken. We kijken naar de karakteristieke eigenschappen en herkomst van de bomen. Het gebruik door de mens en de invloed op mensen.

 • Het ontstaan van de boom

270 miljoen jaar geleden ontstond de eerste boom vanuit de evolutie van lagere planten en hogere planten. Louis belicht de ontwikkeling van deze hele omvangrijke bomenfamilie tot het ‘uitsterven’ en de herontdekking in 1690.

 • Het ontstaan van de eerste opvallend bloeiende boom

Hoe heeft deze merkwaardige boomsoort zich ca 50 miljoen jaar geleden ontwikkeld tot fraaie bloemdragende boom anno 2021?  

 • De bomen en hun namen

Carl von Linné (Linnaeus) was de grondlegger van de moderne systematiek en nomenclatuur.

 • De functie en levenstoewijding van de Taxusfamilie

Gekeken wordt naar de overheersing van de Taxus in het bomenbestand van Europa. het houtgebruik, de giftigheid van de Taxus, het symbool van het eeuwige leven. De geneeskrachtige werking van Paclitaxel (Taxol) en de oudste nog levende exemplaren.

 • Een inkijk in het Iepen-drama en hoe verder

Gekeken wordt hoe deze oer-Nederlandse boom zich probeert staande te houden en zijn gevecht tegen de schimmelziekte. De Iep staat voor: balans tussen je eigen interesses en die van anderen. De iep is op zoek naar creativiteit en ruimdenkendheid.

 • Ze zijn er nog steeds, de grote groep inheemse bomen in Nederland

Zoals de linde, es, esdoorn, paardenkastanje, robinia, wilgen, elzen, walnoten, platanen. De eigenschappen, herkomst, gebruik door de mens en de invloed op mensen gaat aan bod komen.

Openstelling museum

De tentoonstelling “Natura 2000 Leudal” is te bezoeken tot en met zondag 18 september 2022. Het museum is dagelijks geopend van 12.00 tot 16.00 uur met uitzondering van de maandagen. De entree bedraagt € 2,50, kinderen tot 12 jaar en donateurs van het tijdschrift Rondom het Leudal gratis.