DE GEMEENSCHAP ROGGEL LEEFT VANDAAG MET AANDACHT VOOR MORGEN.


De samenleving verandert, waaronder een meer diverse samenstelling van de bevolking, meer ouderen en minder jongeren. En dat geldt ook voor de kern Roggel. Daarnaast krijgen wij meer en meer te maken met een terugtrekkende overheid, waarbij een groter beroep wordt gedaan op de inzet en verantwoordelijkheid van de bevolking. Dit heeft uiteraard ook te maken met stijgende kosten van basisvoorzieningen die uiteindelijk doorberekend worden aan de belastingbetaler. Ook vergaande digitalisering kan kosten beperken, maar vermindert tevens waardevolle menselijke contacten. Meer burgerparticipatie wordt beoogd maar is nog niet ingeburgerd. Want tegelijkertijd wordt ook een groter beroep gedaan op deelname aan het arbeidsproces en langer doorwerken. Dit trekt tevens een wissel op vrijwilligerswerk en actief kunnen deelnemen aan sociale activiteiten in het dorp.

Eenzaamheid ligt op de loer. Kosten voor eerste levensbehoeften rijzen de pan uit en een stijgende armoede ligt in het verschiet. Dit is niet wat een gemeenschap mag laten gebeuren. Uiteindelijk raakt dit namelijk iedereen: “heden ik, morgen gij”. Wachten op oplossingen vergroot afhankelijkheid en het gevoel van wantrouwen.

De kracht van onze gemeenschap vindt haar oorsprong in samen verantwoordelijk zijn voor elkaar. Het moet gevoeld worden als een gemeenschappelijk belang. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van La Rochelle. Ons gemeenschapshuis, van belang voor verenigingsleven, ontmoeting en (educatieve) activiteiten, heeft een krachtige impuls gekregen door samenwerking van dertien verenigingen, het aantreden van een nieuw bestuur, actieve inbreng van vele vrijwilligers en een constructieve samenwerking met de gemeente Leudal. Goede basisvoorzieningen in het dorp, (laagdrempelige) bereikbaarheid, ontmoetingsplaatsen en elkaar (leren) kennen zijn voorwaardelijk voor een gemeenschap die leefbaarheid en kwaliteit van leven hoog in het vaandel heeft staan. Een constructieve samenwerking tussen verenigingen, instellingen en lokale overheid, (willen) weten wat er speelt en daarop anticiperen hoort daarbij. Ook de middenstand en de horeca dragen hier structureel aan bij, als wezenlijk onderdeel van de kern Roggel. Evenals voldoende passende huisvesting, winkels, zorgcentrum, onderwijs, mediatheek, jeugdvoorzieningen, sport en buitenactiviteiten, een centrale ontmoetingsplaats, een aantrekkelijk plein met podium en zitplaatsen. De mogelijkheid tot een inloop café voor een praatje, doorontwikkeling van (nieuwe) activiteiten, zoals een repairshop en culturele en educatieve activiteiten die de geest jong en de lachspieren intact houden. Aandacht voor vrijwilligerswerk, mantelzorg, vervoer en een goed werkend informatie- en communicatienetwerk.

Verenigingen in Roggel weten elkaar steeds beter te vinden. Samenwerking met instellingen wordt gestimuleerd met praten over thema’s die te maken hebben met zorg, welzijn en welbevinden. De gemeente Leudal participeert actief. Dit stemt positief. De eerste stappen zijn gezet. Maar het gaat om meer. Behoud van en uitbreiding met een voorzieningenpatroon dat past bij de gemeenschap van morgen. Dat mede tot stand wordt gebracht door bewoners met actieve ondersteuning van de gemeente Leudal en lokale ondernemers. Niet te schuw om zaken aan te kaarten bij betrokken (politieke) partijen. Het gesprek constructief aangaan met volharding en resultaatgericht. Dat maakt onze burgerparticipatie, met een eigen regie en zelfbeschikkingsrecht, sterk en onze gemeenschap gezond en leefbaar voor al onze inwoners.

De Seniorenvereniging Roggel wil daar graag haar bijdrage aan leveren. Onze aandacht voor ouderen van Roggel betekent immers: aandacht voor iedereen. Interesse in lidmaatschap, bestuur of vrijwilligerswerk? Neem contact op met mevr. Judith Peters Geelen, tel. 0475 – 493438 of Email: jpetersgeelen@home.nl

Met hartelijke groet,
Tjeu Van de Laar, voorzitter Seniorenvereniging Roggel