Jac Peulen stopt per 1 september als Ouderenadviseur voor de gemeenschap Roggel en overige kernen van Leudal.

Jac heeft, mede gezien zijn leeftijd, besloten om per 1 september aanstaande te stoppen met zijn werkzaamheden als vrijwilliger ouderenadviseur. Bijna 10 jaar heeft Jac als Ouderenadviseur werkzaamheden verricht op het gebied van hulp, advies en informatie aan ouderen in Roggel en in de andere kernen van de Gemeente Leudal. Met zijn tomeloze inzet, deskundigheid en betrokkenheid heeft Jac onvoorwaardelijk hulp geboden aan mensen die dat nodig hadden. Gezien de toenemende vergrijzing in de gemeente Leudal en de gemeenschap Roggel, veelal gepaard gaande met een toenemende ondersteuningsvraag, zal uitgezien moeten worden naar een waardig opvolger voor Jac. Wij zijn overigens verheugd dat Jac heeft toegezegd dat hij voor de gemeenschap Roggel beschikbaar blijft voor het verrichten van ad hoc werkzaamheden.

Namens onze leden en onze vrijwilligers wil het bestuur van de Seniorenvereniging Roggel Jac dankzeggen voor het vele goede werk dat hij de afgelopen jaren heeft verricht. Uiteraard zal op gepaste wijze afscheid worden genomen van Jac. Wij zullen hem zeker gaan missen.

Met vriendelijke groet,

Tjeu Van de Laar,

Voorzitter Seniorenvereniging Roggel