De heemkundevereniging nodigt U uit voor een lezing over de “Roggelse burgemeesters uit het verleden”.
In een lezing met beelden via beamer zal Jac Dirkx U iets vertellen over de burgemeesters van Roggel en dan met name na de Franse tijd.
Met veel informatie uit oude kranten, gegevens uit eerdere publicitaties en archiefmateriaal van de vereniging zal hij trachten een beeld te scheppen van de diverse personen:
Wie waren het?
Waar kwamen ze vandaan?
Zijn er nog Roggelse nazaten?
Ook diverse  problemen die ze in Roggel tegenkwamen met gemeenteraad of bevolking komen ter sprake.
De lezing zal ongeveer een uur  duren en plaatsvinden in La Rochelle op donderdag 20 oktober om 20.30 u.
Ingang is aan de zijde van de speelplaats. Entree is gratis.