DE SENIORENVERENIGING ROGGEL KRIJGT SUBSIDIE VOOR HET PROJECT “BEWEGEN EN ONTMOETEN GEDURENDE HET JAAR ROND”.

Vanuit het Uitvoeringsbudget sport- en beweegakkoord Leudal is een bedrag van 2500 euro toegekend aan de Seniorenvereniging Roggel.
Dit bedrag zal aangewend worden ter ondersteuning van nieuwe activiteiten gericht op bewegen en ontmoeten op een laagdrempelige manier voor ouderen. Waar mogelijk wordt samengewerkt met vergelijkbare initiatieven en gebruik gemaakt van bestaande faciliteiten in Roggel.

Mede de toenemende vereenzaming onder ouderen is aanleiding geweest tot dit initiatief, waarbij de Seniorenvereniging activiteiten “het jaar rond” aanbiedt die aansluiten bij de diversiteit, belangstelling en behoeften van oudere mensen. Gemikt wordt op diverse activiteiten, binnen en buiten, waarbij zowel bewegen alsook het sociale aspect een rol spelen. Aandacht voor elkaar en bewegen in een plezierige omgeving dicht bij huis in ons Roggel.

De Seniorenvereniging is zeer vereerd met de toekenning van de subsidie, die vergezeld ging met de volgende woorden:

“Ziet er goed uit, bedankt! En een supermooi initiatief. Wij kennen vanuit het Kernteam graag het benodigde bedrag toe”.