Beste inwoner van Roggel en Heibloem,

De collecte wordt dit jaar gehouden van 17 t/m 22 april 2023.

Collectanten kunnen zich melden bij een van onderstaande adressen.

Op de  intekenlijst  kunt u aangeven met welk bedrag u welk(e) doel(en) wilt steunen. U kunt dus kiezen. (Week15 in de brievenbus)

Wij willen nog duidelijk vermelden dat het hier één collecte voor 13 goede doelen

betreft en dus niet voor slechts één goed doel.

Wat is nieuw:
Het betalen via QR code.

Dit komt doordat steeds meer mensen weinig of geen contact geld meer in huis hebben.

Een en ander staat duidelijk uitgelegd op het inschrijfformulier.

Ondanks de onzekere tijd hopen de goede doelen toch op uw steun.

Het bestuur zal er voor zorgen dat de bijdrage op de juiste plaats komt.

Mocht u de collectant mislopen, belt u dan s.v.p. een van de onderstaande bestuursleden.

U kunt het bedrag ook overmaken op rekeningnummer NL25RABO0319652726 tnv. St. Goede Doelen Roggel en Heibloem.  Het bedrag zal dan over de 13 fondsen verdeeld worden.

D.Dahlmann                 Kruissingel 16b              Roggel              06-46103716

M.Dortant .vd.Beuken   Reppelstraat 27             Roggel             06-11469013

W.Timmermans             Pater v.Donstraat 30     Heibloem         06-22149504

G.Rijks                         Elzenweike 11              Heibloem         06-30313318