Verslag Dorpsraadsvergadering 9 mei 2023.

Aan de orde kwam de Roggelse beek, problemen nog niet opgelost. Tweestrijd tussen Gemeente en Waterschap.

Subsidieaanvraag voor het Noaberzorgpunt voor “kom oppe soep”

Bericht over sloop en nieuwbouw Beeklaan en Past. Hanraetsstraat.

Vragen over woningbehoefte onderzoek door Zuyd Hogeschool.

Voortgang Jan Linders hiervoor is een werkgroep o.l.v. de Dorpsdraad die alles nauwkeurig in de gaten houdt. Publicatie in de krant m.b.t. Jan Linders .

Voorstellen: thema-avonden

Communicatie van Dorpsraad naar inwoners Roggel. Dit gaat via Roggel Keteerke plaatsvinden.

Volgende vergaderingen:  woensdag 6 september en 15 november.

Voor een uitgebreid verslag kun u een mail sturen naar info@dorpsraadroggel.nl dan krijgt u dit toegestuurd