Ook LKV Roggel doet dit jaar graag mee aan de Rabo ClubSupport 2023

De LKV Limburgse Katholieke Vrouwenvereniging is een bloeiende vereniging en organiseert zeer uiteenlopende activiteiten die geschikt zijn voor alle vrouwen ongeacht leeftijd, achtergrond of levensbeschouwing.
Bij de LKV worden ook ruime mogelijkheden aangeboden voor vrouwen die behoefte hebben aan een gezellige, creatieve en/of culturele ontspanning met andere vrouwen.

We willen u vragen of u bij het stemmen ook aan LKV Roggel wilt denken.

Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen en deze mogelijkheid wordt de leden gegeven vanaf 4 t/m 26 September 2023
Leden die een emailadres of app hebben aangegeven ontvangen een persoonlijke digitale code van de Rabobank waarmee gestemd kan worden.

                           Hartelijk dank
                           bestuur LKV