Bijgevoegd een presentatie die door de werkgroep Roggel Bruist van Open Club Roggel is gehouden op 11 september 2023 ten overstaan van de commissieleden Sociaal en de wethouders dhr. Martens, mevr. Weijers en dhr. Van Helden met ambtelijke ondersteuning van dhr. Jeurninck en dhr Lommen. Tevens was sprake van publieke belangstelling tijdens deze presentatie.

De presentatie is tevens terug te zien via onderstaande link, alwaar Henny van den Beuken en Tjeu Van de Laar “Roggel Bruist “voor het voetlicht brengen.

https://leudal.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/34fb8a84-e475-4811-8b98-542e9b2c72f6

Mocht u vragen hebben of anderszins geïnteresseerd zijn, laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,

Henny van den Beuken, voorzitter Open Club Roggel

Tjeu Van de Laar, voorzitter Seniorenvereniging Roggel en lid werkgroep OCR