Ervaart u wel eens dat u bij alledaagse dingen hulp kunt gebruiken? Zoals bij het boodschappen doen, het vervoer naar een verjaardag of het gras maaien? Dan is het fijn om te weten dat u er niet alleen voor staat. En dat er hulp in de buurt is. Want de overheid verwacht dat mensen zo lang mogelijk voor zichzelf blijven zorgen.
Daarom is door een aantal inwoners uit Roggel het ‘Goed Voor Elkaar’ gestart voor inwoners van 65 jaar en ouder. Om praktische redenen starten wij eerst met ouderen, wonend in de straten: Molenweg, Kruissingel, Klaproosstraat, Korenbloemstraat, Pastoor Schippersstraat, Brugstraat, Dorpsstraat, Kloosterstraat en Zr. Flaviahofje.
In de week van 28 augustus 2023 krijgen de inwoners, van bovenstaande straten, een uitnodiging voor de fysieke bijeenkomst op 21 september 19.30 uur, bij het Jozefhuis of op 26 september, 14.00 uur, bij Kloeasterhoaf.
Met behulp van getrainde vrijwilligers van NaoberzorgPunt Roggel, De Zonnebloem Roggel en ouderenadviseurs van de Seniorenvereniging Roggel brengt de deelnemende inwoner zijn eigen netwerk in beeld. Er wordt nagegaan op wie de deelnemer eventueel een beroep kan doen mocht dit nu of in de toekomst nodig zijn en wat de deelnemer kan betekenen voor een ander. Dit geeft inzichten die ervoor kunnen zorgen dat het sociale netwerk en zelfstandig wonen van de betreffende inwoner wordt versterkt. Doe mee, want samen hebben wij het goed voor elkaar in Roggel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huub of Janine:
Huub van Bogget, NaoberzorgPunt Roggel
Tel: 06 – 307 26 900
Mail: h.bogget@home.nl
Janine Sonnemans, Ouderenadviseur
Tel: 06 – 471 21 654
Mail: janineaegm@hotmail.com