Wat hebben de bezoekers van Symphonica oet Roggel kunnen genieten van een geweldige show. Afgaande op de vele complimenten die we mochten ontvangen van de bezoekers. Als harmonie Amicitia zijn we dan ook heel trots op dit resultaat. Een resultaat van een lange voorbereiding en vele uren werk. Maar ook een resultaat dat we niet hadden kunnen bereiken zonder de ondersteuning van zovelen buiten onze vereniging. Wij willen dan nogmaals onze dank uitspreken richting CV de Sjansemaekers en de voetbalclub. Zonder enige aarzeling reageerden beide verenigingen positief op ons verzoek tot hulp. Met alle plezier zullen wij een keer de handen uit de mouwen steken tijdens een evenement wat door hun georganiseerd wordt. De vele sponsors die ons ondersteund hebben. Niet te vergeten alle roggelse artiesten die hun kunnen, samen met de harmonie op het podium gebracht hebben. Speciaal woord van dank aan de beheerders van La Rochelle. Tijdens de 2 weken durende “bezetting” van La Rochelle door harmonie Amicitia kregen wij alle ondersteuning en hulp voor tijdens en na de diverse uitvoeringen. Ook voor wat de videoregistratie en de licht en geluids installatie betreft lagen er lijntjes naar het Roggelse en beiden leverden een belangrijke bijdrage aan het eindresultaat. We kunnen met recht stellen: Harmonie Amicitia, verbonden in muziek.