Tijdens de jaarlijkse S.V. Roggel algemene ledenvergadering (ALV) van 23 oktober zijn Henny van de Beuken en Harry Kuijpers gestopt als bestuurslid. Samen goed voor bijna 43 jaar bestuur! Na het aftreden is Harry benoemd tot ere-lid en Henny tot ere-voorzitter. Daarnaast kreeg Henny de zilveren waarderinsgsspeld van de KNVB uitgereikt door ambassadeur Jan Heijnen.

Via deze link zijn de foto’s te zien.

Rolf Backus is door het bestuur benoemd als opvolger van Henny als voorzitter van S.V. Roggel. Henny draagt na 10 jaar een supergezonde vereniging over waar prestatie en plezier een twee eenheid vormen. De ALV heeft daarna ook 2 nieuwe bestuursleden, Peggy van Ratingen en Rob van den Boogaart, benoemd.

Het bestuur van S.V. Roggel ziet er vanaf 24 oktober 2023 als volgt uit:
Rolf Backus – Voorzitter
Giel Houben – Vice voorzitter
Gé Vullers – Secretaris
Robbert Broens – Penningmeester
Roel Vossen – Lid
Peggy van Ratingen – Lid
Rob van den Boogaart – Lid