Op zondag 3 maart 2024, na de beweeg les en  onder het genot van een lekkere kop soep met broodjes, werd de Algemene Ledenvergadering van NaoberzorgPunt Roggel gehouden. Door voorzitter Huub van Bogget werd er verteld over wat NaoberzorgPunt het afgelopen jaar o.a. beleeft heeft, de mooie ontmoetingen door de vrijwilligers met gasten… en het 10-jarig jubileum, een mooie mijlpaal voor NZP-Roggel.

De penningmeester Dieter Dahlmann deed verslag over het financiële plaatje. Tevens heeft Wiel Peeters enkele woorden ter overpeinzing gesproken, zoals over wat er gebeurt met mensen die moeilijk te bereiken zijn (thuis zitten) en hoe publiciteit hierbij kan helpen om deze mensen en ook vrijwilligers te bereiken. Zoals altijd werd er een mooi gedicht ter afsluiting  voorgedragen. Het was een gezellige Algemene leden vergadering.

Wie goed doet, goed ontmoet.