De nieuwe activiteit buitensport die in juni is opgestart is een groot succes gebleken.

De lesgevers en deelnemers zijn enthousiast en het blijkt dat buitensporten duidelijk in een behoefte voorziet.

De lessen worden op donderdag 2 september om 10.30 uur weer opgestart.

Nieuwe deelnemers kunnen zich nog aanmelden. Voor nieuwe deelnemers zijn er 2 gratis proeflessen beschikbaar. Een KBO-lidmaatschap is wel vereist.

Aanmelding bij dhr. P. Schreurs tel. 06-3773 6557 of mevr. J. Peters Tel. 49 34 38.