NIEUWSBRIEF AUG/SEPT 2021

WAT DOET SENIORENVERENIGING ROGGEL?

Deze vraag wordt regelmatig gesteld en het bestuur is van mening dat nog meer bekendheid aan onze activiteiten gegeven dient te worden. We hebben daarom bij alle leden een boekje

laten bezorgen waarin onze activiteiten worden genoemd. Aan de inhoud van dit boekje kunnen geen rechten worden ontleend. DANK AAN ALLEN DIE AAN DE SAMENSTELLING HIERVAN HUN BIJDRAGE HEBBEN GELEVERD.

Kijk voor de laatste nieuwsberichten in VIA Roermond, HALLO Leudal, op de kabelkrant van OmroepML5 www.ML5.nl en  de website Roggels Keteerke  www.roggelsketeerke.nl

of de maandelijkse nieuwsbrieven.

ACTIVITEITENSTART:  Alle activiteiten kunnen plaatsvinden door subsidie van  de gemeente Leudal

COVID-maatregelen zijn nog steeds nodig. Regelmatig handen wassen, rekeninghouden met afstand en niet naar activiteiten komen als u klachten heeft zoals hoesten, niezen of koorts. Als u klachten heeft laat u dan testen en blijf s.v.p. thuis.

Registreren van deelnemers aan activiteiten is nog steeds nodig. De contactpersoon van

de activiteit zorgt voor een goede registratie. De registratieformulieren dienen 14 dagen bewaard te worden bij de contactpersoon. Bestuur en overheid kan deze ter inzage vragen.

KOERSBAL

In het ledenblad van juli vond u een uitnodiging om deel te nemen aan 2 gratis proeflessen van het koersbal. Op woensdag 1 sept. starten we met 2 gratis proeflessen in WTV Kloeasterhoaf om 09.30 uur. Wilt u deelnemen? Meldt u dan nu aan bij hr. P. Schreurs tel. 06-3773 6557 of mevr. J. Peters Tel. 49 34 38.

Misschien denkt u dat zou ook iets kunnen zijn voor iemand die nog geen lid is van de Seniorenvereniging. Dan is dit een unieke kans om met onze activiteiten kennis te maken. Geef de naam en het tel.nr. door van het niet-lid op een van bovenstaande telefoonnummers

en wij nemen contact op. Voor de proeflessen is nog geen lidmaatschap vereist.

De fietsgroep fietst op dinsdag (met uitzondering van de data van het Aetpuntj) Vertrek om 13.30 u vanaf achterzijde Jozefhuis, Past. Schippersstraat.

Samen wordt er een terras bezocht en koffie met vlaai (voor uw rekening) gebruikt.

Omstreeks 17.45 u bent u weer terug in Roggel.

Yoga op donderdag 2 sept. Start om 09.00 uur. Eerste groep

Yoga op donderdag 2 sept. Start om 10.15 uur Tweede groep.

Het Seniorenkoor start weer met repetities op maandag 6 sept.

Gymnastiek start weer op maandag 6 sept.

Wandelgroep 1: donderdag 9.30 u start bij Café Goeden. Duur wandeling ca. 1 uur.

Na afloop wordt er gezamenlijk koffie/thee gedronken.

Wandelgroep 2: vrijdag. Duur wandeling ca. 2 uur. 09.00 u. Start bij Café Goeden.

BUITENSPORT                        

De nieuwe activiteit buitensport die in juni is opgestart is een groot succes gebleken.

De lesgevers en deelnemers zijn enthousiast en het blijkt dat buitensporten duidelijk in een behoefte voorziet.

De lessen worden op donderdag 2 september om 10.30 uur weer opgestart.

Nieuwe deelnemers kunnen zich nog aanmelden. Voor nieuwe deelnemers zijn er 2 gratis proeflessen beschikbaar. Een KBO-lidmaatschap is wel vereist.

Aanmelding bij hr. P. Schreurs tel. 06-3773 6557 of mevr. J. Peters Tel. 49 34 38.

Voor alle activiteiten geldt: er kunnen nog steeds nieuwe deelnemers worden aangemeld!

KIENEN voor SENIOREN: op maandag 6 sept. 13.30-16.45 uur in La Rochelle. In elke ronde kans op een geldprijs en in de loterij leuke prijzen in natura. Gratis kopje koffie of thee. Ook niet-leden zijn van harte welkom!

HERHAALDE OPROEP KANDIDAAT-BESTUURSLEDEN

Met name jongere senioren zijn van harte welkom omdat ons bestuur te willen

versterken. Wilt u uw talenten benutten met het organiseren van leuke activiteiten en zoekt u een zinvolle tijdsinvulling? Meldt u dan voor 7 sept. aan bij het secretariaat mevr. J. Peters-Geelen tel. 49 34 38 of een van de overige bestuursleden.

H. MIS: op zaterdag 25 sept. wordt om 19.00 uur in onze parochiekerk een H. Mis opgedragen voor alle levende en overleden leden van onze vereniging.

KAARTMIDDAGEN WTV KLOEASTERHOAF

In het najaar starten we ook weer met kaartmiddagen en rummikub in WTV Kloeasterhoaf.

U kunt de volgende data reeds noteren op uw kalender: 26 okt., 23 nov. en 21 dec.

Meer info in de volgende nieuwsbrief.

CORRECTIE AANMELDING VOOR NIEUWSBRIEF GEMEENTE LEUDAL

Helaas is er een foutief emailadres in de voorgaande nieuwsbrief vermeld. Op de website van de Gemeente Leudal: www.leudal.nl kunt u zich aanmelden voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief van de Gemeente Leudal. U ontvangt dan de nieuwsbrief in uw postvak.  Onze excuses voor de foutieve vermelding.