Biej Sjrake in de tuin op 12 augustus van 15.00 tot 17.00 uur.

Paaf Aaf, met overwegend Roggelse muzikanten, gaat ons een gezellige middag bezorgen.

I.v.m. te verwachten drukte en consumptieve voorbereiding verzoeken wij u opgave te doen voor 31 juli bij het secretariaat mevr. J. Peters-Geelen tel. 49 34 38 of per mail jpetersgeelen@home.nl.