Nationale Ziekendag, de tweede zondag van september, is een initiatief van de Zonnebloem. Iedere afdeling in Nederland besteedt hier op een bepaalde manier aandacht aan. Afdeling Roggel heeft haar gasten een mooie middag aangeboden op zaterdag 11 september.

De vrijwilligers waren al om 11.00u present in café Briels en startten met de voorbereidingen. De zaal werd mooi aangekleed, de tafels gedekt, de vlaaien gesneden, de broodjes gesmeerd enz.

Om 14.00u begon het programma voor de gasten. Na een openingswoordje door onze voorzitster dronken we gezellig met z’n allen een kopje koffie of thee en aten we een stukje vlaai. Daarna kwam de stemming er al gauw in met een muzikaal optreden door Hans Baetsen, voor velen bekend als één van de leden van de “Krezie Hos Bent”, in vroeger tijden in Roggel wereldberoemd! Onder het genoegen van een drankje werd er meegezongen, geneuried en geklapt. De middag werd besloten met koffie/thee en broodjes.

Het was een gezellige middag. Men vond het fijn om, na de lange Corona-periode, weer eens met z’n allen te kunnen genieten van een leuke muzikale middag met andere Zonnebloemgasten.

We bedanken Jos Briels hartelijk voor de ontvangst en de medewerking. Ook onze dank aan een drietal sponsors: Kaashandel van Loon, Bakkerij Broekmans Heythuysen en Bloemenhuis Margriet.

Wij als vrijwilligers genoten van het enthousiasme en de dankbaarheid van onze gasten. Als corona geen roet in het eten gooit, zien we onze gasten weer op de Pepernotenmiddag die we organiseren op maandag 15 november a.s. Tot dan!

Vrijwilligers Zonnebloem, afdeling Roggel