’t Aaftelle is noe echt begos, nog efkes wachte en den geit oze “aanloup” nao 90 jaor SV Roggel live!
Daorom gaon wae uch de kommende dage väörzeen van updates m.b.t. deze interactieve wanjeltocht.
Nömmerke 1 vinjt gae hie onger.

Gae mótj namelik zörge det gae väör deze wanjeltocht, naeve gooj wanjelsjoon, ouch zeer zeker ugge mobiele telefoon oppe tes höbtj!
Dae zal d’r namelik väör zörge detj gae op de bördjes langs de route, de interactieve elemente ouch kèntj zeen/oetveure.

Waat det den precies is en wie det precies wèrktj, dao äöver binnekort miër…