Bericht uit Dagblad De Limburger

Verenigingen in Roggel werken aan toekomst voor dorpshuis, maar kunnen ze er op de korte termijn nog wel terecht?

In Roggel heerst ongerustheid over gemeenschapshuis La Rochelle. De gebruikers werken aan een toekomstplan, maar kunnen ze de komende periode überhaupt wel terecht in het dorpshuis? Veel is onzeker.

Toen het stichtingsbestuur van La Rochelle begin november aankondigde de handdoek in de ring te werpen omdat het geen sluitende begroting voor 2022 kan overleggen, bracht dat een behoorlijke schok teweeg in Roggel. Een hoge energierekening en minder inkomsten door corona deden de stichting de das om.

Per 1 januari wordt de sleutel ingeleverd door voorzitter Marcel van Oeteren; onduidelijk is wanneer de deur opnieuw open gaat.

Open houden

De voorbije weken werden gesprekken gevoerd tussen de stichting, gemeente en verenigingen. Insteek was om het dorpshuis in ieder geval de komende tijd open te houden, zodat in de tussentijd een oplossing gezocht kan worden. Tot overeenstemming kwamen de partijen niet.

Van Oeteren vroeg een garantstelling van de gemeente, wethouder Stan Backus kon of wilde deze niet geven en dus wordt de stichting, zoals aangekondigd, opgeheven. Backus: „We moeten nog bekijken wat dat precies betekent en ook of dat zomaar kan.”

Volgens voorzitter Henny van den Beuken van Open Club Roggel, waarin verschillende verenigingen samenwerken, zou Backus de gebruikers hebben toegezegd dat La Rochelle sowieso het komende half jaar open blijft; de overbruggingsperiode wordt gebruikt om een oplossing te zoeken. De gemeente zou hiervoor zorgen. Backus spreekt echter van ‘meewerken aan het openhouden’: „Dat is iets anders.”

Toekomstplan

Verder wensen de gebruikers zich vooral niet te mengen in het formele gesteggel tussen bestuur en gemeente. Ze hebben het heft in eigen hand genomen en werken aan een toekomstplan. „We kijken vooruit. Het verleden is niet zozeer onze zaak, al moeten we daar wel van leren. Alles is gericht op een vlotte doorstart”, aldus Van den Beuken.

De gebruikers willen het beheer van La Rochelle zelf op zich nemen, al moet de vorm waarin dat gaat gebeuren nog uitgewerkt worden. Ook zoeken ze nieuwe bestuursleden en werken ze aan een exploitatieplan. Ze worden hierin geholpen door de Vereniging Kleine Kernen, die door de gemeente is ingeschakeld.

Van den Beuken: „Er moet nieuw elan komen, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Wij willen als verenigingen bijvoorbeeld niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken uit het verleden. En er moet gekeken worden naar de exploitatie en energiekosten zodat dit in de toekomst niet nog eens voor problemen gaat zorgen.”

Voor de zomer moet er een oplossing liggen. Of gebruikers er tot die tijd terecht kunnen, is dus nog de vraag.