Het Jozefhuis in Roggel bestaat volgend jaar 40 jaar! Het bestuur van de stichting Dagopvang Jozefhuis is druk bezig met het thema ’toekomstbestendigheid’, want deze voorziening willen we nog tot in lengte van jaren voor de gemeenschap behouden. Het gaat hierbij om: a. inspelen op de wensen van ‘nieuwe’ ouderen in de dagopvang b. aansluiting zoeken bij een nieuwe generatie vrijwilligers en c. aanbieden van een nieuwe activiteiten voor onze bezoekers. Maar ook het gebouw is een zeer belangrijk onderdeel. Het bestuur werkt aan verduurzaming en vergroening en wil graag zonnepanelen plaatsen. Daarom is het Jozefhuis aangemeld voor sponsoring bij de Rabobank.

Ondersteun de doelstelling van het Jozefhuis en breng je stem uit via www.rabobank.nl/leden/maatschappelijke-gebouwen

Hartelijk dank,

Bestuur stichting Dagopvang Jozefhuis