Maandag 11 april 2022, aanvang 19.30 uur in de Panoramazaal van Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58, Haelen, inloop vanaf 19.15 uur. De kosten bedragen voor niet-leden van Velt 3,00 euro, voor leden is de lezing  gratis te bezoeken.

De lezing wordt gehouden doorJacques Peerboom, hij was senior-hydroloog bij Waterschap Limburg en is nu Coördinator Geohydrologie bij Rijkswaterstaat.

Jacques Peerboom, vertelt over wat de klimaatverandering volgens de huidige inzichten inhoudt, welk effect dat heeft op de waterhuishouding, de landbouw en de natuur en hoe we daar in het waterbeheer in Limburg en Nederland mee omgaan. Hij zal ook ingaan op de maatregelen die burgers zelf kunnen nemen.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de afgelopen 2 zomers uitzonderlijk warm en droog waren, terwijl de zomer van 2016 juist extreem nat was. Is dit een voorbode van wat ons te wachten staat?

Ons klimaat is aan het veranderen: afhankelijk van welke maatregelen er komende decennia nog genomen zullen worden om de CO2-uitstoot te beperken, zal deze eeuw de temperatuur wereldwijd 1 à 2 graden stijgen. Hierdoor gaat het weer ook in Nederland veranderen: zomers worden droger, winters worden natter en heftige buien worden nog heftiger en zullen vaker voorkomen. Dat proces is nu al aan de gang.

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de waterhuishouding en daarmee voor het waterbeheer. Verschillende overheden (waaronder waterschappen en Rijkswaterstaat) zijn daar al langere tijd mee bezig: dijken worden verhoogd, rivieren verruimd, rioleringssystemen aangepakt, klimaatbuffers aangelegd enz. Al deze maatregelen kunnen de klimaatverandering natuurlijk niet tegenhouden, maar een deel van de gevolgen ervan wel ondervangen.

Overigens is het niet alleen de overheid die maatregelen moet nemen. Ook burgers en bedrijven spelen een niet te onderschatten rol bij de zogenaamde klimaatadaptatie. Maatregelen in, aan en rond het huis, aanpassingen van productieprocessen, bedrijfsgebouwen enz. zullen in de toekomst nodig zijn om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.