Beste inwoner van Roggel en Heibloem,

De Goede Doelen Week 2022 staat voor de deur.

Ja we zijn er weer… Door Corona is de collecte van 2020 helemaal komen te vervallen. De collecte van 2021 was verplaatst naar september. Dit jaar gaan we over naar de gebruikelijke periode in april. De collecte wordt dit jaar gehouden van 18 t/m 23 april 2022.

Eén collecte heeft als voordeel dat u slechts eenmaal bezoek van een collectant krijgt, in plaats van 12 maal. Op de intekenlijst kunt u aangeven met welk bedrag u welk(e) doelen wilt steunen. U kunt dus kiezen.

Wij willen nog duidelijk vermelden dat het hier één collecte voor 12 goede doelen betreft en dus niet voor slechts één goed doel.

Ondanks de onzekere tijd hopen de goede doelen toch op uw steun. Het bestuur zal ervoor zorgen dat de bijdrage op de juiste plaats komt.

Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat het zakje met daarin het geld en de intekenlijst klaarligt voor de collectant? Bij voorbaat dank. Mocht u de collectant mislopen, belt u dan s.v.p. een van de onderstaande bestuursleden. Het zakje wordt dan alsnog opgehaald, of u kunt het ook in een van hun brievenbussen deponeren. U kunt het bedrag ook overmaken op rekeningnummer NL04RABO0136276350 t.n.v. Stichting Dorpsraad Roggel. Het bedrag zal dan over 12 fondsen verdeeld worden.

D. Dahlmann – Kruissingel 16B – Roggel (0475-218864)

M. Dortant-vd Beuken – Reppelstraat 27 – Roggel (0475-491556)

W. Timmermans – Pater v. Donstraat 30 – Heibloem (0475-494438)

G. Rijks – Elzenweike 11 – Heibloem (0475-495256)

Wij bedanken de sponsoren voor hun financiële bijdrage aan de Week van de Goede Doelen.