Op woensdag 9 maart en maandag 11 april is er door een grote groep vrijwilligers verder gewerkt aan het behoud van La Rochelle. Na de eerste bijeenkomst in februari zijn er verschillende werkgroepen geformeerd waarbinnen er hard gewerkt wordt aan een plan van aanpak voor La Rochelle 2.0.

Onder leiding van de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) zijn de diverse werkgroepen aan de slag gegaan met diverse zaken om La Rochelle open te kunnen houden . Het is mooi om te zien hoe er binnen zo’n diverse groep mensen vol enthousiasme gewerkt wordt aan het behoud van La Rochelle!

Naast de diverse werkgroepen waarin zo’n 35 mensen uit de Roggelse gemeenschap actief zijn, is er een bestuur in oprichting van 5 personen. Ook heeft de Gemeente Leudal aangegeven dat de huidige beheerder tot het einde van 2022 behouden kan blijven voor La Rochelle.

In de komende tijd zal er binnen de werkgroepen weer verder gewerkt gaan worden aan een plan van aanpak voor het behoud van La Rochelle. Op donderdag 12 mei staat er opnieuw een avond gepland waarop we met alle werkgroepen weer samenkomen om de stand van zaken te bespreken. In de tussentijd zal er binnen de verschillende werkgroepen ook weer veel werkt verzet worden.

We zijn er nog niet, maar we hebben al hele grote stappen gemaakt en zien de toekomst van La Rochelle vol vertrouwen tegemoet!