Op 24 mei zal door Phlip Bossenbroek, voormalig ecoloog van Staatsbosbeheer, een lezing gehouden worden over de betekenis van Natura2000 voor natuurgebied Het Leudal. Natura 2000 is een Europees programma voor de bescherming van bijzondere en kwetsbare natuur in de hele Europese Unie. Veel natuurgebieden zijn hierin ondergebracht. Ook het Leudal.

Maar wat betekent dat nu eigenlijk voor het natuurgebied, voor omwonenden en het gebruik daarvan door recreanten? En wat houdt de beschermingsdoelstelling nu feitelijk in? En om welke natuur gaat het? Op al deze vragen wordt ingegaan binnen de context van de zo met elkaar verweven natuur en cultuurhistorie van het Leudal.

De lezing wordt gehouden in het kader van de, op 21 mei door gedeputeerde Geert Gabriëls en wethouder Robert Martens te openen, Natura2000-tentoonstelling in het Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58 in Haelen. Aanvang 19.30 uur. Entree € 2,50, kinderen tot 12 jaar en leden van de Sudiegroep Leudal gratis.