PAROCHIE-NIEUWSBRIEF H. Isidorus – Heibloem H. Martinus – Neer H. Petrus – Roggel nummer 29 – juli 2022 www.federatiekana.nl

Vakantietijd

In het evangelie wordt het woord “vakantie” niet genoemd. Maar er staan wel vakantiegedachten in. We weten dat Jezus heel hard werkte. Hij hielp vooral zieke en arme mensen en preekte over het rijk van God. Maar af en toe had hij als iedereen rust nodig. Even vrij zijn, even…. een soort vakantie.

Dan zocht Hij bijvoorbeeld de stilte op in de woestijn of op een hoge berg. Daar kon Hij uitrusten en praten met zijn Vader in de hemel. Hij rustte ook af en toe uit door gezellig bij iemand op visite te gaan. Zo ging Hij op visite bij een paar goede vriendinnen, Maria en Martha. Hij vond het fijn om met hen te praten. Toen Hij echter een keer zag dat Martha maar bleef koken en werken, zei Hij dat ze er maar eens bij moest komen zitten om van elkaars aanwezigheid te genieten. Praten met elkaar, tijd nemen voor een ander, is fijn en belangrijk.

Wij denken dat Jezus ook veel van de natuur hield. Er wordt in het evangelie niet gepraat over vakantie en mooie wandeltochten, maar de verhalen en de voorbeelden die Jezus vertelt, laten zien hoezeer Hij om de natuur gaf.

Zo praat Hij in zijn verhalen veel over de groei en de bloei van de bomen, over de vogels in de lucht en de bloemen op het veld. Hij vertelt over de rijping van de graankorrel en over het plukken van de aren. Aan water en vissen, aan hemel en blauwe lucht, aan mooie vergezichten, aan alles kon Jezus zijn hart ophalen.

Wij wensen u toe dat u in deze zomertijd de gelegenheid gegeven wordt om volop van God en zijn schepping te genieten.

Fijne zomerdagen toegewenst!

Kapelaan Rajan Arulraj

Felicitatie aan onze dopelingen

Op 5 juni werden Lydia en Kody Vrenken in onze Mariakapel in Neer het sacrament van het Doopsel mogen ontvangen. En op dezelfde dag werd in Heibloem Armelle Driessen door het doopsel opgenomen in de kerk.  We feliciteren de dopelingen, hun ouders, peetouders en alle familieleden met deze belangrijke stap in hun leven! Het opgeven voor een doopsel in onze parochies in Heibloem, Neer en Roggel kan via Jeanine van de Kruijs, telefoon: 0475-495568.

Dekenale Bedevaart

Dinsdag 21 juni gingen 42 parochianen uit het Dekenaat Thorn, vergezeld door 6 priesters, met de bus op bedevaart naar de Pater Karel kapel in Munstergeleen.

Er was allereerst tussenstop bij de Michielskerk in Sittard, alwaar een H. Mis werd bijgewoond, voorgegaan door de 6 priesters, te weten Deken Wim Miltenburg, pastoor Patrick Lipsch, pastoor Marcus Vankan, pastoor Jeroen Berkemeijer, kapelaan Rajan en kapelaan Francis Sahayam. Na de lunch werd vertrokken naar Munstergeleen waar een rondleiding werd gegeven door het geboortehuis van Pater Karel, gevolgd door een korte gebedsviering in de kapel op deze mooie plek. Nadat we met zijn allen nog een consumptie hebben genuttigd in de prachtig aangelegde tuin zijn we veel veilig huiswaarts gekeerd.

De mooie weersomstandigheden zorgden er mede voor dat de deelnemers volop hebben kunnen genieten van deze bijzondere dag.


Sacramentsprocessie in Roggel en Neer

Op 26 juni aanstaande werd zowel in onze parochie in Neer als in Roggel de Sacramentsprocessie gehouden worden. Na de H. Mis werd er rondgetrokken door onze parochie. De afgelopen twee jaar hebben de processies niet kunnen trekken door de Corona-beperkingen maar dit jaar hebben we dit mooie en oude gebruik gelukkig weer oppakken. Een hartelijk woord van dank voor alle mensen die zich hiervoor hebben ingezet!

Zegening veldkruis Isidoruskapel

Tijdens de processie in Neer werd ook het gerestaureerde veldkruis tegenover het Isidoruskapelletje op Gendijk opnieuw ingezegend door Pastoor P. Lipsch. Dit veldkruis is enkele meters naar achter geplaatst om de bocht wat ruimer te maken, zodat het verkeer wat ruimer de bocht kan nemen. Lei Franken maakte een nieuw houten kruis, Jaen Driessen restaureerde  en schilderde het corpus. De familie Theelen onderhoudt dit mooie veldkruis al vele decennia.

Maria Tenhemelopneming

Op 15 augustus vieren we het belangrijkste Mariafeest van het jaar: Maria Tenhemelopneming. Dit feest wordt al sinds de zesde eeuw gevierd. In die tijd was Georgius bisschop van Tours. Hij is beroemd geworden vanwege de verhalen over de vroege geschiedenis van de Kerk die hij opgeschreven heeft en die bewaard zijn gebleven. Een van zijn verhalen gaat over de Tenhemelopneming van Maria:

“Toen Maria haar levensloop geëindigd had, en zij uit deze wereld geroepend werd, kwamen de apostelen, ieder uit zijn land, naar haar huis. En toen de apostelen hoorden dat Maria van de aarde zou worden opgenomen, wachtten zij tezamen met haar. En zie, de Heer Jezus kwam met zijn engelen, en haar ziel nemend gaf Hij die aan de aartsengel Michaël en ging heen.

’s Morgens vroeg namen de apostelen haar lichaam tegelijk met het bed op, en legden het neer in het graf. Zij bewaakten het, en wachtten de komst des Heren af. En zie, wederom stond de Heer bij hen, ontving het lichaam, en gelastte het in een wolk naar het paradijs te brengen. Daar verenigde de ziel zich met het lichaam, en zo geniet Maria nu van de eeuwige goederen.”

Tekst van Georgius overgenomen uit: ‘Weg van Maria, Als God je leven raakt’, door Sanny Bruijns o.carm. KBS 2002  

Het is een goed gebruik om rond Maria Tenhemelopneming in Neer de (bij goed weer) de Mis te vieren in de openlucht aan de Mariakapel aan de Leudalweg, dit jaar staat dit gepland voor zaterdag 13 augustus om 19 uur.

Wat vieren we deze maand?

Een hoogfeest, een gedenkdag voor een heilige of een dag om te vasten. In de liturgie van de katholieke kerk is elke dag wat te vieren. Sommige feesten hebben een duidelijke relatie met onze eigen regio. Wat vieren we deze maand in Limburg?

9 juli Martelaren van Gorcum
Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Den Briel zeventien priesters en twee lekenbroeders door de watergeuzen werden vermoord. Zij werden later bekend als de ‘Martelaren van Gorcum’. Onder hen ook twee franciscanen uit Weert: Hieronymus en Antonius. Enkele weken later werden in Roermond ook religieuzen vermoord. Ook die moord op de ‘Martelaren van Roermond’ wordt dit jaar speciaal herdacht.

27 juli H. Titus Brandsma
Tot nu toe was dit de feestdag van de zalige Titus Brandsma. Maar vanaf dit jaar mogen we spreken van de heilige Titus Brandsma. De Friese karmeliet werd in de Tweede Wereldoorlog door de Nazi’s vermoord. Op 15 mei heeft paus Franciscus hem heilig verklaard. In Limburg is hij vooral bekend vanwege zijn verblijf in Merkelbeek en Weert.

Bedevaart naar Lourdes

Zoals eerder aangekondigd gaan wij met onze parochiefederatie op bedevaart per bus naar Lourdes van 05 tot en met 13 sept.  Het zou fijn zijn als er zoveel mogelijk mensen uit onze federatie Kana zouden deelnemen. U kunt zich nog steeds aanmelden, de informatie vindt u achter in de kerk of bij Nancy Smeets tel: 0475-581519.

Aanleveren misintenties

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-nieuwsbrief is het wenselijk om deze bij het parochiekantoor door te geven VOOR 22 JULI.

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN
zaterdag 2 juli
roggel:19:00 uur h. mis  
zondag 3 juli
Neer:9:30 uur h. mis – DANKVIERING EERSTE HEILIGE COMMUNIE  
HEIBLOEM:11:00 uur h. mis  
woensdag 6 juli
NEER:9:00 UUR H. MIS – voor de levende en overleden leden van de Seniorenvereniging  
zaterdag 9 juli
neer:19:00 uur h. mis – Jrd. voor Sjra Versteegen  
zondag 10 juli
roggel:       heibloem:9:30 uur h. mis – voor alle zieke mensen van onze parochie -voor alle overledenen van de familie Simons   11:00 uur h. mis – voor alle mensen in nood  
woensdag 13 juli
neer:9:00 uur h. mis – voor de jarigen van deze maand
zaterdag 16 juli
roggel:19:00 UUR H. MIS – Zeswekendienst  voor Anna Peeters-Puts en tevens jaardienst voor Lietje Peeters – Jaardienst voor Lei Hensels. – voor het bruispaar Vermeulen-Nijssen die voornemens zijn het sacrament van het huwelijk te ontvangen  
zondag 17 juli
neer:    9:30 uur H. MIS – Jrd. voor Toke Derikx – Geenen en Sjeng Derikx – Jrd. voor Baer Caelers en To Caelers – Hanssen – voor Albert Hillen  
heibloem:11:00 uur h. mis – voor alle vluchtelingen
woensdag 20 juli
neer:

9:00 UUR H. MIS
– – voor alle mensen, die in een ziekenhuis of in een verzorgingshuis verblijven  
zaterdag 23 juli
NEER:19:00 uur h. mis –– voor alle kinderen en hun ouders, die kunnen gaan genieten van hun welverdiende vakantie. – uit dankbaarheid  
zondag 24 juli
roggel:9:30 uur h. mis – jaardienst voor echtpaar Tobben-Derks en overleden familie – voor het bruispaar Vermeulen-Nijssen die voornemens zijn het sacrament van het huwelijk te ontvangen.  
heibloem:11:00 uur h. mis vervalt ivm zomerrooster  
woensdag 27 juli
NEER:9:00 uur H. MIS – voor het welzijn van de parochie  
VRIJDAG 29 JULI
Roggel:13:00 UUR KERKELIJK HUWELIJK ANOUK NIJSSEN EN TED VERMEULEN
zaterdag 30 juli
roggel:19:00 uur h. mis vervalt ivm zomerrooster

zondag 31 juli
Neer:9:30 uur h. mis h. mis vervalt ivm zomerrooster  
heibloem11:00 uur h. mis – voor alle mensen die in deze periode op vakantie zijn of gaan
  
  

Contactgegevens Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11 Neer, pastoor@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208

Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17 Haelen, kapelaan@clusterkana.nl Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001   Parochie St. Isidorus Heibloem: Kerk: Pater van Donstraat 4, 6089 NP Heibloem Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, tel. 491393 Email: heibloem@federatiekana.nl Bankrekeningnr: NL85 RABO 0144.2927.18   Parochie H. Martinus Neer: Kerk: Kerkplein 4 , 6086BK Neer, tel. 593968 Parochiekantoor/ Parochiehuis: Kerkplein 4 , 6086BK Neer, tel. 593968 Email: neer@federatiekana.nl Bankrekening: NL13 RABO 0135.7005.90          Parochie H. Petrus Roggel: Kerk: Markt 1, 6088 BP Roggel Parochiekantoor: Past. Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, tel. 491393 Email: roggel@federatiekana.nl Bankrekeningnr: NL44 RABO 0144.2036.34