Donderdag 14 juli vond in gemeenschapshuis La Rochelle een bijzondere bijeenkomst plaats. Een afvaardiging van Synthese, Josefhuis, Seniorenvereniging Roggel, Beek en Bos, Hulp Bij Dementie, IntoDmentia en de gemeente Leudal ging, onder leiding van een gespreksleider, met elkaar in gesprek over kansen en mogelijkheden voor thuiswonende mensen met (beginnende) dementie. Na een korte inleiding door wethouder Huub van Helden gingen de aanwezigen aan de slag met een diversiteit aan vraagstellingen in relatie tot ervaringen, activiteiten, belemmeringen en ambities.

Betrokkenheid en enthousiasme laat zien dat niet gedacht wordt in beperkingen, maar in mogelijkheden. Dit betekent een omdenken binnen onze gemeenschap waar een plek is voor elke inwoner die laagdrempelig deel kan nemen aan activiteiten, passend bij zijn of haar mogelijkheden en interesses. Niet de beperking of de leeftijdscategorie, maar de integratie van en de diversiteit van de inwoners, jong en oud, dient de basis te zijn voor een toegankelijk voorzieningenpatroon, leefbaarheid en (professionele) zorg voor elkaar. Door intensiever samen te werken en efficiënter gebruik te maken van de vele faciliteiten, en deskundigheid, die onze gemeenschap te bieden heeft kunnen stappen worden gezet die passen bij een samenleving waar mensen, met respect, omzien naar elkaar, ongezien de levensfase of beperkingen van elk individu.

De seniorenvereniging Roggel wil daar graag, samen met alle inwoners, verenigingen, instellingen voor zorg en welzijn en de gemeente Leudal, een bijdrage aan leveren.

Tijdens deze bijeenkomst werden veel concrete en praktische activiteiten besproken die het waard zijn om een plek te krijgen binnen onze gemeenschap. Samen kunnen wij het verschil maken.

Binnen de gemeente Leudal is in drie dorpskernen, waaronder Roggel, een dergelijke bijeenkomst georganiseerd. In het najaar zal een terugkoppeling plaatsvinden over bevindingen, mogelijke activiteiten en vervolgstappen.

Tjeu Van de Laar,
Voorzitter Seniorenvereniging Roggel