Ook de binnenvaartschepen die door de Roggelse beek varen zullen er rekening mee moeten houden dat ze minder vracht kunnen meenemen, gezien de lage waterstand van deze beek.