Op 13 december 2021 bestond de Seniorenvereniging Roggel 60 jaar. Door de coronapandemie werd deze feestelijke gebeurtenis uitgesteld tot 20 september 2022. Na een welkomstwoord door voorzitter Tjeu Van de Laar startte een mooi programma in La Rochelle, voorafgegaan met een diner voor circa 120 personen, uitmuntend verzorgd door Hans en Marleen Custers-Vullers, en hun team, van Café Sjrake. Diverse sprekers spraken met lof over de activiteiten van de Seniorenvereniging, waaronder wethouder de heer Van Helden en mevrouw Judith Peters-Geelen die, via een compacte samenvatting, zestig jaar Seniorenvereniging wist te overbruggen. Tevens werd gebruik gemaakt van de gelegenheid om mevr. Henriëtte van Roy te vereren met de KBO speld, en een mooie bos bloemen, voor haar grote betrokkenheid en vele verdiensten voor de gemeenschap Roggel, en in bijzonder haar aandacht voor de senioren. Het Smartlappenkoor Huür Ŏs uit Grubbenvorst zorgde voor de muzikale omlijsting en via een groot scherm werden foto’s getoond van weleer, een feest van herkenning voor menige aanwezige.

De Seniorenvereniging Roggel richt zich op het welzijn en welbevinden van ouderen, mede dankzij de inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers, ondersteuners, bestuurders, overheid en instellingen voor zorg en welzijn. De zorg voor welzijn en welbevinden zal niet minder worden. Maar wellicht wel anders door behoeften, noden en nieuwe ontwikkelingen. Elk individu heeft immers recht op aandacht, welbevinden, ontwikkeling en een eigen identiteit. En daarmee ook de plicht om dat ook een ander te gunnen. Verbindende factoren binnen een gemeenschap kunnen daarbij helpen. De Seniorenvereniging is een verbindende factor die vanuit de aandacht voor de medemens, de vraag vanuit de gemeenschap, actief en betrokken is. Dergelijke verenigingen mogen gekoesterd worden door inwoners, instellingen en overheid. Het is, gezien het toenemend aantal ouderen, van belang dat de Seniorenvereniging Roggel in de toekomst, in welke vorm dan ook, die rol blijft vervullen en het welzijn en welbevinden van onze medemensen blijft behartigen. Daarvoor zullen wij samen krachtig in moeten zetten op het werven van nieuwe leden en vrijwilligers. Met een glimlach kijken wij terug op het verleden, genieten wij van het heden en bouwen wij samen, met vertrouwen, aan onze toekomst binnen onze gemeenschap. Want wij doen ertoe. De vele reacties van de gasten, na afloop van deze jubileumviering, waren zeer positief. Een feest van samenzijn, aandacht en genieten. Wilt u een bijdrage leveren als vrijwilliger of bestuurslid of weet u iemand die lid wil worden? Meldt dan aan bij het secretariaat van de Seniorenvereniging Roggel, tel. 0475 – 49 34 38; email jpetersgeelen@home.nl