Dinsdagmiddag 18 oktober werd de Dag voor de ouderen gevierd in La Rochelle. Een goede opkomst en een programma dat de aanwezigen zeer konden waarderen. Na een welkomstwoord kreeg Jac Peulen het woord die, aan de hand van 10 jaar ervaring, het gehoor wist te boeien over de functie en doel van ouderenadviseur. Jac benadrukte dat ouderen binnen onze gemeenschap op een gemakkelijke manier contact moeten kunnen leggen met een vertrouwd iemand, zowel voor een hulpvraag alsook voor een luisterend oor. Het is belangrijk dat ouderen die eerste stap durven
te zetten, zonder zich bezwaard te voelen. Omdat Jac stopt met zijn werkzaamheden werd hem, door KBO-regiovoorzitter Jan Brouns, de KBO speld met oorkonde overhandigd. Jac werd geprezen voor zijn inzet en betrokkenheid.

Tevens werd kennis gemaakt met zijn opvolger en dorpsgenoot Jeanine Sonnemans, die met veel enthousiasme sprak over haar keuze om deze mooie taak van ouderenadviseur, samen met Mieke Claessen-Geelen, op zich te nemen. Het programma van de middag werd op een komische manier voortgezet met zang en sketches van de Fuchsia’s. Zij wisten de gasten op een prima manier te betrekken in hun voorstelling. Met een loterij tijdens de pauze kon de dag niet meer stuk. De voorzitter van de Seniorenvereniging memoreerde dat “er zijn voor elkaar” maakt dat wij ons allen welkom en veilig blijven voelen in ons mooie Roggel.