Op 13 december j.l. werd in een sfeervolle zaal in Gemeenschapshuis La Rochelle een advent/kerstviering georganiseerd. 77 Leden en genodigden namen deel aan deze viering.

Van 11.30 – 12.00 u was de inloop en om 12.00 u werd gestart met een openingswoord door dagvoorzitter de heer F. Relouw. Hij gaf aan dat voorzitter hr. M. v.d. Laar helaas niet aanwezig kon zijn. Hij vroeg een minuut stilte voor alle leden die in 2022 zijn overleden.

Daarna kon iedereen genieten van heerlijke soep met broodjes en koffie of thee.

Na afloop van deze maaltijd werd aan elke aanwezige de teksten van de viering uitgereikt.

De teksten werden samengesteld door bestuursleden en Pastoor P. Lipsch.

Gezamenlijk werd er gebeden en gezongen o.l.v. Pastoor P. Lipsch. Het Seniorenkoor Leudal Echo o.l.v. Veronica Peerboom-Chuchanova verzorgde de kerstliederen.

Door hr. F. Relouw werd een eigentijds kerstverhaal uitgesproken.

Na de viering verzorgde het Seniorenkoor nog mooie liederen.

Elke aanwezige kon genieten van koffie/thee of een drankje in de namiddag en iedereen had de gelegenheid om samen het gesprek aan te gaan met andere leden over die dingen welke senioren dagelijks bezighouden.

Tijdens de viering werd een collecte georganiseerd voor Voedselbank Midden-Limburg (Dia Nico).

De opbrengst was ruim € 309,- en werd door het echtpaar Jegers afgedragen aan de Voedselbank.

Voor de viering werd door vrijwilligers de zaal ingericht en versierd. Slagerij Brunen verzorgde de heerlijke runderbouillon met groente en soepballetjes en het beleg van de broodjes. Bij Jan Linders werd halvarine gekocht en bij Bakkerij Heerschap broodjes. De broodmaaltijd werd door vrijwilligers van de vereniging voorbereid en geserveerd.

Bloemenhuis Margriet leverde minikerststerren die na afloop van de viering aan de leden werden verkocht. Vrijwilligers zorgden ook voor het opruimen en de afwas.

Kortom, samen de handen ineen, voor zowel de organisatie alsook de gebeden en zang, maakte deze viering tot een succes en zinvol samenzijn waaraan iedereen zoveel behoefte heeft.

Dank aan iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen!

Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2023 ook voor alle inwoners van ons dorp.