Heemkundevereniging Roggel heeft bij haar museumboerderij ‘de Leimskoel’ aan de Kunneweg ook een kruidentuin. Een perceel grond dat aan de overkant van de Kunneweg ligt wordt al jaren door een groep vrijwilligers onderhouden om daar land- en tuinbouwactiviteiten uit te voeren zoals boeren en tuinders in onze streek dat jaren geleden deden.

Door verloop van leden (vertrek, overlijden) hebben we nieuwe vrijwilligers nodig die willen meehelpen om die tuin weer opnieuw in te richten. Waar het daarbij om gaat is dat er groenten en kruiden geteeld worden zoals dat jaren geleden, zonder bestrijdingsmiddelen gebeurde. Denk ook aan de zogenoemde ‘vergeten groenten’. Ook mogelijkheden voor het inrichten van een ‘ecotuin’ behoort tot de mogelijkheden.

Zijn er belangstellenden die willen meehelpen die kruidentuin opnieuw te laten groeien en bloeien? Meld je aan via 0475-495086 (Har Boonen). Of kom een keer langs op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur op de boerderij (Kunneweg 14).

============

Harry Manders

Heemkundevereniging Roggel

06-11204255