Op donderdag 18 april zal Annie Schreuders-Derks een lezing verzorgen over de Limburgse volkscultuur rond kleedgedrag, eet-, drink- en wooncultuur. De lezing wordt georganiseerd door de Heemkundevereniging Roggel. We gaan terug in de tijd: van geboorte tot overlijden, met veel aandacht voor religie. Aan de hand van de levenslijn van geboorte tot begrafenis en rouw krijgen we inzicht in de geloofswereld van ons en onze voorouders en hun rituelen en tradities. Het is de cultuurgeschiedenis van alledag: herkenbaar voor velen, interessant voor iedereen.

Annie Schreuders Derks heeft haar levenslange interesse in de Limburgse volkscultuur geconcretiseerd in haar Volkskundig Bureau NostalNu. Zij was betrokken bij de oprichting van het “Museum van de Vrouw” in Echt, waar ze tot haar pensionering conservator was.

De lezing vindt plaats in het Heemkundelokaal van La Rochelle, Pastoor Hanraetsstraat 7a, Roggel en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.