In de vorige eeuw kende Roggel een studentenclub waar een groot deel van de Roggelse scholieren lid van is geweest. Menigeen zal zich de fietstochten, vakanties, fuiven en vergaderingen nog wel herinneren. Op de site van de Heemkundevereniging staat een artikel dat veel van die activiteiten in herinnering roept. Graag verneemt de Heemkundevereniging wie er nog meer verhalen, anekdotes of foto’s heeft van de tijd dat zij lid waren van St. Don Bosco.  Neem contact op via e-mail: hjhm.manders@gmail.com