Secr.: Heufke 16, 6088 CM Roggel
jpetersgeelen@home.nl tel. 0475 – 493438  

Geachte genodigden, leden en niet-leden,

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze Paasweekviering. Deze vindt plaats op woensdag 5 april in BMV La Rochelle aan de Pastoor Hanraetsstraat 7a (ingang aan het schoolplein). Aanvang: 13.30 uur. Opgave is wel vereist vóór 1 april. Dit kan telefonisch bij een van de bestuursleden of per mail: jpetersgeelen@home.nl   De mensen die geen vervoer zelf kunnen regelen kunnen voor 1 april contact opnemen met mevr. J. Peters-Geelen,

tel. 49 34 38.

Na de opening door de voorzitter wordt er samen gebeden en gezongen. Teksten zijn beschikbaar. Het Seniorenkoor o.l.v. mevr. Veronica Peerboom zingt de liedjes en u kunt

meezingen.

Tijdens de viering zal er een collecte plaatsvinden voor het Alzheimer Café in Zorgcentrum Beek en Bos te Heythuysen. Het bestuur van Seniorenvereniging Roggel is van mening dat alle mensen met dementie en hun mantelzorgers mee moeten kunnen doen aan activiteiten die voor deze doelgroepen beschikbaar zijn. Het team van het Alzheimer Café organiseert activiteiten voor mensen met dementie maar ook voor hun mantelzorgers.

Ook Roggelse mensen nemen deel aan deze activiteiten.

Het bestuur beveelt deze collecte van harte aan en heeft besloten om geen persoonlijke bijdrage voor consumpties te vragen.

In de pauze die volgt worden 2 gratis kopjes koffie of thee met vlaai en een paastraktatie aangeboden.

Na de pauze zullen artiesten zorgen voor muzikale opluistering. Laat u verrassen!

Wij wensen u allen een sfeervolle Paasweekviering toe en vragen u tijdig aanwezig te zijn.

Bestuur Seniorenvereniging Roggel: hr. H. Snijders tel. 49 38 33, P. Schreurs tel. 49 27 11, mevr. J. Peters-Geelen, tel. 49 34 38.