Stichting Dorpsraad Roggel.

Agenda  vergadering  dinsdag 9 mei 2023 om 19.30 uur

bij Ton vanne Bekker en Gemma

Agenda

  1.         Opening
  1.         Vaststellen notulen vergadering 14 februari 2023.
  •          Ingekomen stukken/mededelingen. Oa (Subsidie aanvraag Oppe Soep) 
  •          Voortgang Jan Linders.
  •         Themabijeenkomsten voor 2023?
  •         Communicatie dorpsraad naar inwoners Roggel.
  •         Data vergaderingen.
  •         Werving nieuwe leden (vast agendapunt)
  •         Rondvraag
  1.         Sluiting

Indien U nog agendapunten wil toevoegen kan dit nog voor aanvang van de vergadering door een mail te sturen naar info@dorpsraadroggel.nl

Verder hoop ik op jullie aanwezigheid op dinsdag 9 mei 2023.

Namens de voorzitter,

Thea van Eijkelenburg-Teeuwen

Telefoon 06-10366862