Tijdens de Ecodagen organiseert Velt een Open dag op zondag 4 juni van 11.00 tot 16.00 uur in de Ecologische Samentuin. Deze tuin is te vinden achter het Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58, Haelen. De toegang is gratis. 

Onze Samentuin tuin staat er prachtig bij en daar willen wij iedereen van laten genieten! Kinderen kunnen spelen met de waterpomp, met  zand en het blotevoetenpad lopen! Er zijn vrijwilligers aanwezig om rondleidingen te geven. Onze boeken- en infostand is ook aanwezig.

Met onze ecologische Samentuin achter het Bezoekerscentrum Leudal, die onze vrijwilligers beheren volgens het vruchtwisselingsthema, laten we zien hoe het anders kan dan de traditionele landbouw. Belangrijke pijlers zijn duurzaamheid en gezondheid.

Een ecologische tuin houdt rekening met de menselijke behoeften en draagt bij aan meer natuur, herstel van het landschap en een schoner milieu. In een ecologische tuin kiezen we planten die zijn aangepast aan de grondsoort en aan de omstandigheden.

Er is ook plaats voor spontane natuur – plantensoorten die zich spontaan vestigen – insecten en dieren. In een ecotuin gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest, streven we naar een minimum aan tuinafval en beperken we het energie- en waterverbruik.