Inspanningen van burgers en constructieve samenwerking hebben er mede voor gezorgd dat Roggel kan blijven rekenen op een supermarkt in het centrum. Jan Linders supermarkt heeft in een eerder stadium aangegeven dat zij haar activiteiten staakt.

Op 23 augustus 2023 werd bekend dat Roggel een mooie doorstart krijgt van een supermarkt in het centrum.

Mede dankzij de inspanningen en betrokkenheid van Stan Heerschap blijft het centrum van Roggel verdere leegstand bespaard en kunnen omliggende winkels meeprofiteren van het behoud van de supermarkt.

Supermarkt SPAR gaat ons voorzien van de dagelijkse levensmiddelen en aanverwante producten, gebaseerd op een eigentijds concept dat past bij het dorpse karakter van Roggel. Het is mooi te vernemen dat de Pakgro groep, de familie van Grootel, de kans gepakt en geboden heeft. Temeer omdat er nu een directe relatie ligt met de SPAR Enjoy winkel op camping de Leistert.

In gesprek met Stan Heerschap wordt de basis voor een toekomstvisie gelegd die beter aansluit bij maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Een totaalconcept, mede gebaseerd op beleving en ontmoeting, leidt tot verbreding en afstemming van producten en diensten voor de klant.

Met dank aan de Heerschap Groep, de Pakgro Groep BV en de inzet van veel enthousiaste Roggelnaren is een grote stap voorwaarts gezet in het realiseren van een leefbaar, levendig en toekomstgericht centrum van Roggel.

Henny van den Beuken, voorzitter OCR

Hans Stemkens

Tjeu Van de Laar, voorzitter Seniorenvereniging Roggel