Vergadering dinsdag 5 september 2023 om 19.30 uur

bij Ton vanne Bekker en Gemma.

AGENDA

1. Opening

2. Synthese: een medewerker komt kennismaken.

3. Vaststellen notulen vergadering 9 mei 2023

4 Ingekomen stukken/mededelingen.

5 Voortgang supermarkt.

6 Themabijeenkomsten wonen in Roggel.

m.m.v. Gemeente en Leudal Energie

7 Communicatie dorpsraad naar inwoners Roggel.

8 Data vergaderingen.

9 Rondvraag

10 Sluiting