De vergadering van de Dorpsraad Roggel van woensdag 15 november komt te vervallen tot een nader te bepalen datum.

Bestuur Dorpsraad