Aan de hand van het Leudals Taalakkoord wordt structureel ingezet op het terugdringen van laaggeletterdheid. Om hier aandacht voor te vragen, vond op maandag 30 oktober jl. de toneelvoorstelling ‘Rake Woorden’ plaats in de Nassaurie in Grathem. Deze voorstelling werd aangeboden door het Regionale Taalakkoord en werd door meer dan 100 inwoners bezocht.

Ambassadeurs

Wethouder Huub van Helden: ‘Op ludieke wijze werd aandacht gevraagd voor een kwestie waar 1 op de 10 inwoners mee te maken heeft. Dit heeft geleid tot meer bewustwording én nieuwe ambassadeurs rond dit thema. In Leudal moet iedereen kunnen meedoen.’

Gratis taalcursus
Ken of ben jij iemand die graag beter wil leren schrijven of lezen? Doe dan een gratis taalcursus bij de bibliotheek. Loop eens binnen of mail naar digitaalhuis@bibliocenter.nl. Bellen kan 088-24 32 000.