Deze workshop, georganiseerd door Velt Leudal,  gaat over de ongelofelijke diversiteit aan organismen en de complexe relaties, met extra aandacht voor schimmels.

  • Presentatie Marc Siepman.
  • Datum: Zondag 3 maart van 10.00 – 16.00 uur, inloop vanaf 9.40 uur.
  • Locatie: Bezoekerscentrum Haelen, Roggelseweg 58, Haelen
  • Entree Voor Velt- leden € 20,00 en voor niet-leden € 25, 00
  • De lunch is een potluck en dat betekent dat iedereen iets te eten meebrengt.
    Het zorgt voor een gevarieerde lunch die met elkaar gedeeld wordt.
    Graag zelf een bord en bestek meenemen! Koffie en thee € 2,50 ter plekke contant betalen
  • Aanmelden verplicht via deze link: https://forms.office.com/e/QEh459pD0u

Vol is vol! De volgorde van aanmeldingen worden bepaald door de binnengekomen betalingen. Je kunt het bedrag voor entree overmaken naar Regiobank bankrekeningnummer
NL34 RBRB 8842 0595 44 t.n.v. Vereniging voor Ecologische Leef en Teeltwijze Afdeling Leudal
O.v.v. van Workshop “Ondergronds gezwam”, naam cursist en lidnummer Velt. 

Marc Siepman:

Schimmels verdienen veel meer aandacht dan ze nu krijgen. We worden ons steeds bewuster van de problemen die bij de teelt van eenjarigen horen, zoals erosie, uitspoeling van nitraten, biodiversiteitsverlies, holle calorieën, ziektes, plagen, droogtegevoeligheid, verslemping enzovoorts. Er is een wereldwijde beweging gaande om deze deels te vervangen door vaste gewassen. Schimmels spelen hier een doorslaggevende rol in.

We beginnen de workshop met een spel, waarbij de deelnemers hun kennis samenvoegen om inzicht te krijgen in de bodem. De workshop onder andere over het fantastische werk dat schimmels, bacteriën, protozoa, muizen, mollen, insecten, wormen, larven en al die andere beestjes voor ons doen. Over successie, fotosynthese, het klimaat, water, enzymen, stikstof, fosfaat en alle andere voedingsstoffen – maar vooral over vertrouwen op complexiteit. Want hoe harder we werken en symptomen bestrijden, hoe slechter het met onze biosfeer gaat. Hoe meer we leren over het zelforganiserende vermogen van complexe systemen, hoe beter we durven los te laten. In plaats van de controle proberen te krijgen, wat onmogelijk is, proberen we onze invloed zo positief mogelijk te laten zijn. Met de inzichten en kennis van deze workshop is dat zeker mogelijk.

In de zaal komt een potje te staan waar je na afloop een extraatje  voor Marc in kan doen, voor wat je de workshop meer waard vindt.