Beste inwoners van Roggel en Heibloem,

De collecte wordt dit jaar gehouden van 15 t/m 20 april 2024.

Op de  intekenlijst  kunt u aangeven met welk bedrag u welk(e) doel(en) wilt steunen. U kunt dus kiezen. (Week15 in de brievenbus)

Wij willen nog duidelijk vermelden dat het hier één collecte voor 13 goede doelen

betreft en dus niet voor slechts één goed doel.

U kunt doneren via

  • QR code
  • Overschrijven op rekeningnummer NL25RABO0319652726 tnv. St. Goede Doelen Roggel en Heibloem.
  • Contant

Een en ander staat duidelijk uitgelegd op het inschrijfformulier.

Ondanks de onzekere tijd hopen de goede doelen toch op uw steun.

Het bestuur zal er voor zorgen dat de bijdrage op de juiste plaats komt.

Mocht u de collectant mislopen, belt u dan s.v.p. een van de onderstaande bestuursleden.

D.Dahlmann, Kruissingel 16b, Roggel, 06-46103716

M.Dortant .vd.Beuken, Reppelstraat 27, Roggel, 06-11469013

W.Timmermans, Pater v.Donstraat 30, Heibloem, 06-22149504

G.Rijks, Elzenweike 11, Heibloem, 06-30313318