De Dorpsraad is samen met bewoners van de Apollolaan in overleg over het onderhoud van de Roggelse beek, visvijver en oude arm, wandelpad en de zitjes/vlonder.

Het doel conform de “Leidraad Roggelse beek” is dat het beekdal in de bebouwde kom een parkachtige uitstraling moet hebben.

Gezien het onderhoud te wensen overlaat hebben we hierover samen contact gezocht met de gemeente cq Waterschap Limburg, waarbij de volgende afspraken zijn gemaakt:
De vijver en oude arm worden nog deze winterperiode opgeschoond, en vanaf volgend jaar zullen deze worden meegenomen in het begrazingsbeheer door schapen (driemaal) en het machinaal maaien van het beekdal, dat nu overwoekerd is door riet en brandnetels. Als dit niet voldoende resultaat oplevert zal bekeken worden wat er verder nodig is om het riet en de brandnetels terug te dringen.
Het wandelpad wordt pas volgend jaar in het groeiseizoen (april t/m oktober) structureel meegenomen in het onderhoud.
Zitjes en vlonder worden ook in reguliere onderhoud meegenomen (april t/m oktober).
Wij blijven er op toezien dat de gemeente dit mooie stukje Roggel  goed blijft onderhouden.

Heeft U ook iets in de gemeente Roggel waar U van denkt dat de Dorpraad hierbij iets kan betekenen mail ons dan: info@dorpsraadroggel.nl